Židovský cintorín v obci Lovinobaňa

O existencii židovského cintorína v Lovinobani máme len strohé informácie. Uvádza sa v  evidenčnej karte obce. Podľa iného zdroja na Facebooku je cintorín zabudnutý a nenachádza sa na ňom žiadny náhrobný kameň. Vchod na cintorín sa nachádza na konci obecného cintorína. Cintorín je v  súčasnosti úplne zarastený náletovými drevinami a černičím väčšinou do výšky dospelého človeka. Prikladáme fotografiu z  nedávnej minulosti, keď cintorín bol zarastený podstatne menej a jeho existenciu naznačovala bránka a ohradený priestor. V súčasnosti je aj táto zarastená.

Zdroj: Peter Werner – Židovské cintoríny novohradu

Odkazy a galérie: