Židovská náboženská obec Žilina

Hollého 9
010 01 Žilina
+421-41-5620 485

Bankové spojenie:
Pre platby zo Slovenska
č. účtu: 76511886/0900, SLSP Žilina

Pre platby zo zahraničia
č. účtu: 76511886, IBAN: SK90 0900 0000 0000 7651 1886, BIC: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

Klub Židovskej náboženskej obce v Žiline

stretnutia prvý piatok v mesiaci o 18. hod. v malej synagóge na Dlabačovej ul. 15.

Úradné hodiny ŽNO :

každý pondelok 9,00 – 11,00 hod.
prvý pondelok v mesiaci 9,00 – 10,00 hod. sociálna pracovníčka ŽNO

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA – Cintorín, Jesenského 1, Žilina

Otváracie hodiny na cintoríne:

Apríl – Október

pondelok – piatok 13,00 – 18,00 hod.
sobota – zatvorené
nedeľa 9,00 – 18,00 hod.

November – Marec

pondelok – piatok 13,00 – 16,00 hod.
sobota – zatvorené
nedeľa 9,00 – 16,00 hod
Telefón :+421-917-898-544

Počas významných židovských sviatkov je cintorín zatvorený

ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA – Expozície judaík synagóga Dlabačova 15

Otváracie hodiny expozície:

piatok 15,30 – 17,30 hod.
nedeľa 14,30 – 17,30 hod.
Telefón:+421-908-694 333

Organizované skupiny si môžu dohodnúť návštevu aj mimo otváracích hodín