Bratislavská synagóga žiari pokladmi spred stáročí

Bratislavská synagóga žiari pokladmi spred stáročí

Historické svadobné zmluvy, ktorých tajomný príbeh možno nemá obdobu na svete, kreslo pre židovskú nevestu z 19. storočia či viac ako dvestoročný pas židovského obchodníka. Aj takého vzácne artefakty si môžu návštevníci pozrieť na výstave Židovského komunitného múzea, ktoré sídli v jedinej zachovalej bratislavskej synagóge.

Slávnostnou vernisážou bola sprístupnená 17. júla 2020 a potrvá do 9. októbra 2020.

Výstava na Heydukovej ulici v Bratislave s názvom Poklady židovského múzea v Prešove sa 30 vystavenými  unikátnymi predmetmi snaží zotrieť klišé, že židovské múzeá sa venujú len holokaustu alebo náboženským rituálnym predmetom.

Ako to celé začalo?

Na úplnom začiatku príbehu prvého židovského múzea na Slovensku je nečakaný objav z roku 1928. V jednom z prešovských domčekov na Jarkovej ulici sa vtedy na stene objavil hebrejský nápis s Božím menom, čo vyvolalo veľký rozruch.

Ako sa pri odkrytí nástennej maľby storočia ukázalo, išlo o bývalú modlitebňu z prelomu 18. a 19. storočia.

Vizionár a vtedajší riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach Jozef Polák vyzval miestnu židovskú obec, aby tam založila židovské múzeum. Za jeho šéfa navrhol vášnivého zberateľa Eugena Bárkánya.

Tak vznikla prvá muzeálna inštitúcia na Slovensku, ktorá začala zbierať vzácne predmety zo židovského života. Miestne židovské obce a jednotlivcov vyzvali, aby im okrem finančnej pomoci darovali rôzne predmety, a pomaly tak začal vznikať archív, vďaka ktorému vieme, ako fungovali dnes už neexistujúce židovské obce na území Slovenska.

Napriek tomu, že väčšina slovenského židovského obyvateľstva bola počas holokaustu vyvraždená, unikátna zbierka ako zázrakom prežila nacistov aj komunistov a dnes je vo vlastníctve prešovskej židovskej obce.

„Vďaka Eugenovi Bárkánymu, vášnivému zberateľovi umeleckých predmetov a právnikovi Theodorovi Austerlitzovi, synovi prešovského rabína, sa podarilo zachrániť jedinečné pamiatky židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré by boli zrejme zničené,“ hovorí Maroš Borský, šéf Židovského komunitného múzea, ktoré sa dlhodobo venuje výskumu a reštaurovaniu vzácnych judaík zo zbierky prešovského múzea.

Výstava nadväzuje na minuloročný projekt, ktorý predstavil návštevníkom znovuobjavené poklady zo zbierky historicky prvého židovského múzea na Slovensku, ktoré vzniklo pred takmer sto rokmi, v roku 1928 v Prešove.

Zbierka, ktorá obsahovala asi 1500 predmetov, bola počas druhej svetovej vojny skonfiškovaná a takmer zázrakom prežila holokaust aj komunistický režim. „Dnes predstavuje neoceniteľné historické a vizuálne svedectvo o stratenom svete predkov,“ zdôrazňuje hlavná kurátorka Židovského komunitného múzea Jana Švantnerová s tým, že táto kolekcia stelesňuje ozajstný klenot medzi európskymi zbierkami judaík.

„Výstava je súčasťou viacročného úsilia zameraného na dokumentáciu, výskum, reštaurovanie, publikovanie a vystavovanie tejto jedinečnej zbierky judaík, ktorá je neoceniteľným pokladom židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku,“ vysvetľuje Maroš Borský. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bolo rozsiahle reštaurovanie a konzervovanie vystavených objektov, čo zachránilo objekty pred zničením a zachová ich pre budúce generácie.

O Židovskom komunitnom múzeu

Výstavno-edičný projekt Poklady Židovského múzea v Prešove II otvára deviatu sezónu pôsobenia Židovského komunitného múzea. Múzeum vzniklo v roku 2012 s poslaním skúmať a uchovávať židovské dedičstvo Bratislavy a jej regiónu. Odborné pracovisko zriadila Židovská náboženská obec Bratislava v partnerstve s Neinvestičným fondom židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, ktorý vykonáva projektovú činnosť múzea.

Prvým míľnikom činnosti bolo otvorenie stálej expozície v ženskej galérii synagógy na Heydukovej ulici v roku 2012 a vytvorenie jedinečného muzeálneho konceptu integrovaného do fungujúcej ortodoxnej synagógy. Stála expozícia Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo je od vzniku ŽKM každoročnou súčasťou výstavnej sezóny.

Neskôr nasledoval výstavný projekt venovaný umeleckým predmetom zo židovského majetku ukoristeným počas holokaustu Tieň minulosti (2013), projekt o identite súčasnej židovskej komunity Sme tu! (2014)  a výstava o takmer zabudnutom pracovnom tábore Engerau, kde boli koncom druhej svetovej vojny brutálne zavraždené stovky židovských mužov – Engerau – Zabudnutý príbeh Petržalky (2015). Piata výstavná sezóna bola venovaná vzácnym obradným textíliám pochádzajúcich z bratislavskej židovskej komunity – Znovuobjavené dedičstvo (2016), výstava v roku 2017 Každá rodina má svoj príbeh predstavila rodinné poklady a k nim sa viažuce príbehy, ako ich vyrozprávalo dvadsať členov bratislavskej židovskej komunity rôznych generácií. V roku 2018 sa ŽKM venovalo výstavným projektom osobnému a pracovnému životu zakladateľa prvého židovského múzea a priekopníka ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku –Eugen Bárkány: Medzi Prešovom a Bratislavou. Minuloročným rozsiahlym výstavno-edičným projektom Poklady Židovského múzea v Prešove sa začal viacročný projekt zameraný na dokumentáciu, výskum, reštaurovanie, publikovanie a vystavovanie jedinečnej zbierky judaík historicky prvého židovského múzea na Slovensku.

Jedinečný projekt realizujeme v spolupráci s Židovskou náboženskou obcou Prešov a Židovským kultúrnym inštitútom.