Židia na Slovensku

Veríme, že iskra ľudskosti drieme v každom z nás.

Židovskú komunitu na Slovensku kontaktujú jej ukrajinské sestry a bratia so žiadosťou o pomoc.
Venujeme sa každému, o ktorom sa dozvieme, že našu pomoc potrebuje.
Zmobilizovali sme sa, poskytujeme ubytovanie, stravu, oblečenie, lekársku starostlivosť, logistickú pomoc na celom území Slovenska.

Vaša finančná pomoc nám veľmi pomôže zvládnuť aj túto neľahkú situáciu.

qrkod2-2

Číslo účtu:

SK5111110000001174401087

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33, Bratislava, Slovakia
SWIFT (BIC): UNCR SK BX |  Kód banky: 1111 |  IČO: 47 251 336 |  DIČ DPH: SK4020423671 |  DIČ: 4020423671

ШАЛОМ друзі,

наша громада готова вам негайно допомогти.

Телефонуйте за номером

+421 917711896

Mи також розмовляємо українською.

O nás

V Európe v súčasnosti žije asi 2 milióny Židov/židov. Zámerne sme použili veľké i malé písmeno. Ak je slovo napísané malým začiatočným písmenom, ide o osobu, ktorej náboženským vyznaním je židovské (izraelitské) náboženstvo. teda judaizmus. Veľkým písmenom sa označujú príslušníci židovského etnika, ktorý je štátotvorným národom v Izraeli.  Dnes žije na Slovensku približne 4-tisíc Židov, aj keď kedysi bolo toto územie jedným z dôležitých centier stredoeurópskeho židovstva. Tragické udalosti 20. storočia  znížili počet židovského obyvateľstva o 95 percent.

Dnešných približne 4-tisíc Ž/židov tvorí menej ako jedno promile slovenskej populácie. Príslušnosť k cirkvi či etnickej skupine nie je vždy jednoduchá záležitosť. Mnohí členovia komunity majú pocit, že je bezpečnejšie radšej sa k svojmu židovstvu verejne nehlásiť. Iní sú potomkami zmiešaných manželstiev, o svojich židovských predkoch vedia, ale tam ich židovstvo končí.