Židia na Slovensku

O nás

V Európe v súčasnosti žije asi 2 milióny Židov/židov. Zámerne sme použili veľké i malé písmeno. Ak je slovo napísané malým začiatočným písmenom, ide o osobu, ktorej náboženským vyznaním je židovské (izraelitské) náboženstvo. teda judaizmus. Veľkým písmenom sa označujú príslušníci židovského etnika, ktorý je štátotvorným národom v Izraeli.  Dnes žije na Slovensku približne 4-tisíc Židov, aj keď kedysi bolo toto územie jedným z dôležitých centier stredoeurópskeho židovstva. Tragické udalosti 20. storočia  znížili počet židovského obyvateľstva o 95 percent.

Dnešných približne 4-tisíc Ž/židov tvorí menej ako jedno promile slovenskej populácie. Príslušnosť k cirkvi či etnickej skupine nie je vždy jednoduchá záležitosť. Mnohí členovia komunity majú pocit, že je bezpečnejšie radšej sa k svojmu židovstvu verejne nehlásiť. Iní sú potomkami zmiešaných manželstiev, o svojich židovských predkoch vedia, ale tam ich židovstvo končí.