Duchovné služby

Rabínom Ústredného zväzu je

Miša Kapustin

so sídlom v Bratislave, pôsobí však na viacerých miestach  na Slovensku

kapustin-01

Na Slovensku pôsobia tiež títo rabíni

Baruch Myers

Baruch Myers 3

rabín Židovskej náboženskej obce Bratislava

Dávid Adri

adri-5