Židovské náboženské obce

ŽNO Bratislava

ŽNO Nitra

ŽNO Žilina

ŽNO Dunajská Streda

ŽNO Nové Zámky

ŽNO Rimavská Sobota

ŽNO Komárno

ŽNO Trenčín

ŽNO Prešov

ŽNO Galanta

ŽNO Banská Bystrica

ŽNO Košice