Brigáda na cintoríne v Selciach

Brigáda na cintoríne v Selciach

Na Slovensku je viac ako 850 židovských cintorínov a ÚZŽNO má prostriedky na údržbu približne 60 z nich.  Existujúce židovské obce sa starajú o približne 20 cintorínov, takže 750 cintorínov je odkázaných na prácu dobrovoľníkov, miestnych a obecných zastupiteľstiev,  občianskych združení a ďalších organizácií.

Podarilo sa nadviazať kontakt so starostom obce Selice v okrese Šaľa Igorom Mandákom, ktorý je príkladom tých, ktorí sú ochotní pomôcť pri záchrane židovského kultúrneho dedičstva.

Podľa Encyklopédie židovských náboženských obcí  (SNM – Múzeu židovskej kultúry, Bratislava, Judaica Slovaca, 2012), prví Židia sa usadili v Seliciach už na začiatku 18. storočia. Najvyšší počet Židov bol podľa sčítania ľudu zaznamenaný v roku 1880. Tak ako inde, aj Židia v Seliciach prispeli k rozvoju obce. Na juhu Slovenska bolo typické, že sa venovali predaju poľnohospodárskych plodín a vlastnili mlyn.

Židovská komunita zanechala v Seliciach cintorín, ktorý podobne ako mnoho iných na Slovensku bol zarastený náletovými drevinami. Na cintoríne sa zachovalo okolo 70 náhrobných kameňov, často svojím stvárnením veľmi netypických a vzácnych. Pasportizáciou cintorína bude možné odhaliť niektoré míľniky života židovskej obce v Seliciach. K tejto práci bude možné pristúpiť po vyčistení, ktoré sa uskutočnilo v týchto dňoch. Čistiacich prác sa zúčastnili členovia bratislavskej a novozámockej ŽNO, dobrovoľníci, ale predovšetkým pracovníci v rámci verejnoprospešných prác. Tých poskytla obec Selice. Všetkým patrí veľká vďaka.

Peter Werner