Chanuka

Je to sviatok svetiel alebo sviatok opätovného zasvätenia jeruzalemského chrámu. Viaže sa na historické udalosti, spojené s víťazným bojom Makabejcov nad sýrsko-gréckym kráľom Antiochusom-Epifanesom IV. roku 167 pred začiatkom občianskeho letopočtu.

Panovanie Antíocha bolo poznamenané despotizmom a vyhrotenou náboženskou neznášanlivosťou. Zakázal obrady židovskej viery, zneuctil jeruzalemský chrám a dopustil sa mnohých násilností. Prvým dôsledkom tejto hrôzovlády bolo vyľudňovanie dedín a miest, ktorých obyvatelia utekali do hôr. Útekom do hôr si zachraňovali životy aj náboženskú slobodu. Po čase došlo k  povstaniu židovského obyvateľstva proti presile žoldnierov kráľa Antiocha. Vznik povstania je spojený s dedinkou Modiin, ktorá bola sídlom Matatiáša z rodu Hasmoneovcov.  Matatiáš a jeho piati synovia, Jochanan Gadí, Šimon Tarsi, Júda Makabí, Eleasar Chavran a Jonatan Chopus sa postavili do čela povstalcov. Meno tretieho z nich sa stalo synonymom celej rodiny a pod týmto menom vošlo povstanie do dejín.

Najprv sa povstalci zdržiavali v horách a podnikali len menšie akcie, neskôr sa víťazne vyporiadali aj s početnými žoldnierskymi oddielmi. V dlhých bojoch zahynula aj väčšina hasmoneovskej rodiny, ale koniec vojny priniesol oslobodenie krajiny spod cudzej nadvlády. Kľúčový význam malo oslobodenie Jeruzalema a jeruzalemského chrámu, ktorý predstavoval náboženské centrum židovstva. Po vstupe do chrámu sa objavil pred zrakmi židovských vojakov obraz spustošenia a zneuctenia všetkého, čo im bolo sväté. Nezostali však stáť so založenými rukami,  neoslavovali svoje víťazstvo, ale poradili sa so znalcami Zákona a podľa rady začali chrám čistiť a pripravovať k pôvodnej službe. Po očistení chrámu zapálili svietnik s večným svetlom, avšak pri dolievaní oleja do svietnika zistili, že k dispozícií je len jedna malá nádoba s pečaťou veľkňaza, ktorá obsahuje posvätný olej. Najkratší čas, potrebný na vyrobenie nového oleja bol osem dní a malá nádoba obsahovala jednodenné množstvo.

chanuka_0 (1)

Tradícia hovorí, že sa stal zázrak a toto malé množstvo oleja vydržalo svietiť po celých osem dní, ktoré boli potrebné na výrobu nového oleja. Na pamiatku znovuzasvätenía chrámu zapaľujeme v židovských domácnostiach 25. Kisleva a počas ďalších ôsmich dní vždy o jednu sviečku viac. To znamená, že prvý deň zapaľujeme jednu sviečku, druhý deň dve atď., až posledný deň zapálime všetkých osem sviečok.

Chanukové sviečky staviame zvyčajne do chanukového svietnika, ktorý má deväť ramien. Osem ramien je určených pre chanukové sviečky, posledné, deviate rameno slúži na upevnenie tzv. šámesa (sluhu). Najprv zapaľujeme šámes sviečku a jej plameňom chanukové sviečky. Pri chanukových sviečkach sa nemá pracovať, ani ženy nemajú vykonávať domáce práce, kým tieto sviečky nedohoria.