Židovský cintorín v Gabčíkove

Židovský cintorín v Gabčíkove sa nachádza v severnej časti obce, cca 400 m od hlavnej cesty, s kamennými náhrobníkmi z konca 19. storočia a začiatku 20. storočia.

Zdroj: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE GABČÍKOVO enviroportal.sk

Synagóga, postavená na konci 19. storočia, dnes kompletne prerobená a využívaná na iné účely, odkazuje na bývalú väčšiu židovskú komunitu; v severnej časti obce prežil židovský cintorín, v ktorom sa pochovávalo koncom 19.  a začiatkom 20. storočia.

Zdroj: felvidek.ma