Židovský cintorín v Humennom

Z historického hľadiska už najneskôr začiatkom 70-tych rokov 18. storočia vznikol v Humennom židovský cintorín. Podľa údajov staršej literatúry totiž ešte medzi dvoma svetovými vojnami existoval na humenskom cintoríne najstarší čitateľný nápis na náhrobnom kameni z roku 1772.

Židovský cintorín v Humennom patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Na cintoríne sú pochovaní významní občania mesta. Ako prvý rabín (kňaz) Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873. Posledným rabínom v Humennom bol Chajim Arje, ktorý bol v roku 1942 deportovaný a do Humenného sa už nikdy nevrátil. K významným rodinám pochovaným na tomto cintoríne patria aj rodiny Stern, Jozefovič, Guttman a mnohé iné významné rodiny.

Tento cintorín si zasluhuje pozornosť mesta z historického hľadiska. Jeho história je zaujímavým objektom jednak pre turistov prichádzajúcich každoročne do nášho mesta, ale aj pre rodinných príslušníkov z celého sveta, najmä z Izraela, USA, Kanady, Austrálie, ktorí tu majú pochovaných svojich najbližších.

Dňa 17.07.2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Cintorín prešiel v rokoch 2005 – 2011 veľkou rekonštrukciou a toho času je atraktívnym objektom záujmu v rámci cestovného ruchu.

Zdroj: Dejiny židovskej komunity v Humennom

 

Historické údaje hovoria, že na tomto sa pochovávalo od roku 1828. Cintorín patrí medzi najstaršie a rozlohou najväčšie cintoríny na Slovensku. Boli tu pochovaní významní občania mesta. Ako prví rabín Jakob Spira, ktorého ostatky boli na tomto cintoríne uložené v roku 1873.

Zdroj: visithumenne.sk