Židovský cintorín v Ilave

Židovský cintorín existuje od konca 18. a začiatku 19. storočia, verejnosť tam má zakázaný vstup. “Z náhrobných kameňov je vidieť, že sa tam pochovávalo naposledy v roku 1963. To bol pochovaný starý otec profesora Pavla Traubnera. Sú tam pochovaní aj významní rabíni, ktorí v Ilave pôsobili. Medzi najvýznamnejších patril David Lewin, viedol školu Talmud Tora, za jeho pôsobenia tu bola postavená i jedna nová synagóga,” priblížila kronikárka mesta Magdaléna Kobzová.

Samospráva sa ešte v roku 2019 so zástupcami židovskej obce dohodla, že sa bude o cintorín intenzívnejšie starať. Uplynulá brigáda bola za posledné roky prvým väčším zásahom. “Zatiaľ neplánujeme väčšiu rekonštrukciu, ale keďže momentálne zabezpečujeme rekonštrukciu mestského múzea, v rámci novej expozície, ktorú pripravujeme, chceme jej časť venovať práve židovskej obci a pamiatke ľudí, ktorí už medzi nami nie sú. Chceme, aby táto informácia bola zachovaná aj pre ďalšie generácie,” dodal primátor.

Zdroj: teraz.sk

Odkazy a galérie: