Židovský cintorín v Malackách

Príslušníci židovskej náboženskej obce boli od roku 1831 pochovávaní na židovskom cintoríne. Ležal v časti lesa Marhéčku na ľavej strane Vinohradského kanála, v smere dnešnej Továrenskej cesty. Posledný pohreb sa na ňom konal v polovici 20. storočia. Odvtedy cintorín pustol a postupne zanikol.