Židovský cintorín v obci Brezovica

V Brezovici sa okrem katolíkov a dávnejšie evanjelikov spomína aj početná komunita židov, o čom svedčí aj pomerne rozsiahly židovský cintorín a synagóga z roku 1800. Bola to drevená zrubová stavba, ktorú postavili zrejme po vydaní tolerančného ediktu Jozefa II. a zanikla po II. svetovej vojne. Židia sem prišli v druhej polovici 18. storočia z poľskej Haliče. Ich populačný rast bol pomerne rýchly. Brezovica sa stala sídlom židovského rabinátu. V roku 1904 bolo asi 216 židov žijúcich v Brezovici a menšie komunity sa spomínajú aj v Blažove, Doline, Tichom Potoku, Nižnom Slavkove, Vysokej a Brezovičke.