Židovský cintorín v obci Častá

Starý židovský cintorín s barokovými náhrobnými kameňmi zo 17. a 17. stor.  sa nachádza v lesse pri hrade Červený Kameň. Je tu cca 40 deštruovaných náhrobných kameňov.