Židovský cintorín v obci Chropov

Cintorín je na pravom brehu Chropovského potoka, asi štyristo metrov pred jeho prítokom do obce. Na cintoríne sa pochovávalo v dvoch radoch hrobov. Náhrobníky sú  dnes z väčšej sčasti poničené, dá sa odhadnúť, že počet hrobov na cintoríne nepresiahol tridsať. Posledný pohreb mohol byť v roku 1932.