Židovský cintorín v obci Gaboltov

Históriu Gaboltova písala aj dnes už neexistujúca židovská komunita. V Pamätnej knihe obce Gaboltov na strane 14 nájdeme zápis: V roku 1848 mestečko Gaboltov malo 831 obyvateľov, z toho rímskokatolíkov bolo 758, gréckokatolíkov 23 a 50 židov. Židia sa živili ako obchodníci, remeselníci alebo krčmári. Z pamätnej knihe sa dozvedáme zo zápisu z roku 1933 že v obci sú tri obchody a trafika. Nájdeme v nej aj mená majiteľov obchodov. Predpokladom je že majiteľmi obchodov boli Židia.
Pri likvidácii židovských podnikov v rokoch 1941-1942, v protokoloch sa uvádzajú mená majiteľov likvidovaných podnikov. Jedno z priezvísk sa zhoduje so zápisom z roku 1933. V období príprav na deportáciu Židov zo Slovenska, ministerstvo vnútra nariadilo súpis Židov. Podľa vykonaného súpisu Gaboltov mal v roku 1942 474 obyvateľov z toho bolo 19 Židov. V pamätnej knihe obce nachádzame zápis z apríla 1942: ” Podľa nariadenia ministerstva vnútra z tunajšej obce sa museli vysťahovať tri židovské rodiny. Obec je teraz bez Židov”. Niektorí z nich zahynuli v Osvienčime. História židovstva v obci Gaboltov zanechala cintorín, ktorý sa nachádza pri štátnej ceste do obce Cigeľka. V roku 2018 bol čiastočne obnovený. V obci sú aj pozostatky rituálnych kúpeľov, ktoré nie sú verejne prístupné, pretože sa nachádzajú na súkromnom pozemku. V samotnej obci už nenájde viditeľné stopy po židovskej komunite, sú tu len pozostatky očistného kúpeľa, ak budete pokračovať v smere na Cigeľku môžete si pozrieťobnovený židovský cintorín.

Odkazy a galérie: