Židovský cintorín v obci Gajary

Koncom 20. storočia sa v rozrastajúcom lese ukrývali ostatné ležiace náhrobníky pod vrstvami lístia, vztýčený nebol ani jeden. V literatúre sa ako kuriozita uvádza, že v časti cintorína bližšej k obci boli náhrobníky orientované smerom na juh, kým pravidlom býva orientácia na východ. Najstarší známy náhrobný kameň bol z roku 1777.
V roku 2013 sa rozbehol dobrovoľnícky projekt obnovy cintorína. Jeho priestor sa vyčistil od náletových agátov. Dobrovoľníci pri práci odkryli a očistili okolo osem desiatok náhrobných kameňov. Niekoľko náhrobkov bolo vztýčených. Po roku 2014 sa v obnove cintorína už asi nepokračovalo.

Zdroj: kriz.epocha.sk