Židovský cintorín v obci Gbely

Židovský cintorín v Gbeloch bol za obcou pri ceste na Farské na pieskovej dune. Na prelome tisícročí bol však v zdevastovanom stave. Povalené náhrobníky zanikali medzi trsmi trávy. Obnovu židovského cintorína v obci prostredníctvom Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries inicioval Avrohom Yosef Weiser. On a Peter Rebenwurzel boli sponzormi opravy cintorína v roku 2006. Náhrobníky sa vztýčili na nových betónových základoch a cintorín bol ohradený vo svojej pôvodnej rozlohe.