Židovský cintorín v obci Giraltovce

Cintorín bol založený v roku 1862 a neslúžil len Židom z Giraltoviec, ale aj židom žijúcich v okolitých obciach. Posledný pohreb na cintoríne sa konal v roku 1942. Na cintoríne sú náhrobné kamene vyrobené prevažne zo žuly a pieskovca, sú však pováľané. Na náhrobkoch sa vyskytuje smutná vŕba a epitafy sú väčšinou v hebrejčine.
V roku 2007 sa vďaka kultúrnej akcii Dni židovskej kultúry v Giraltovciach, ktorá mala pripomenúť 65. výročie od prvého transportu Židov, začalo s obnovou pováľaných náhrobkov, a tak sa dal cintorín do chvályhodného stavu. O cintorín sa postaral miestny úrad s pomocou dobrovoľníkov (Šišjaková, Šmigeľ, 2009). V roku 2008 bol na cintoríne postavený pamätník obetiam holokaustu, ktorého autorom je architekt Milan Veselý. Na pamätníku sa nachádzajú mená všetkých židovských rodín, ktoré žili v meste Giraltovce do roku 1942 a aj nápis v hebrejčine „Nezabúdame“.

Zdroj: mladaveda.sk

giraltovce02