Židovský cintorín v obci Hanušovce nad Topľou

V Hanušovciach nad Topľou od roku 1786, kedy sa v dobových listinách spomína prvý rabín, až do obdobia 2. svetovej vojny žila početná židovská komunita, ktorá tu mala aj svoj židovský cintorín. Nachádza sa tu cca 200 náhrobných kameňov orientovaných na východ asi v 15 nepravidelných radoch.

V staršej SV časti cintorína sú zachované pieskovcové stély archaickejších tvarov pochádzajúcich ešte z 18. storočia.