Židovský cintorín v obci Holice

Neďaleko od Dunajskej Stredy sa nachádza dedina Holice  so vzácnym starobylým kostolom z 13.st. Podľa všetkého tu žila do II. sv. vojny aj väčšia židovská komunita. Nedávno som bol na to upozornený Dr. Pánikom, ktorý so svojim kolegom mapoval a fotograficky dokumentoval  sakrálne pamiatky na Žitnom ostrove z čoho už existuje aj putovná výstava. O tejto komunite a cintoríne som doposiaľ nenašiel žiadnu zmienku v literatúre, tak to pre mňa osobne bol významný objav. O tom, že tu žili Židia som samozrejme vedel. Už z starších písomností  sa vie, že na začiatku 18.st. tu žili Židia Salamon Isaác r. 1710,Marcus Herschl r.1715,pravdepodobne s rodinami.

V súvislosti s mliečňanskou žid. obcou sa tu tiež vedelo o Židoch, lebo v niektorých dokumentoch sa vyskytli pochádzajúci, či žijúci v Holiciach, ale nič nenaznačovalo, že by tu mala byť samostatná žid. obec s cintorínom a dokonca aj synagogou a vraj aj vlastným rabínom. Ale je to asi tak, ako zrejme potvrdí výskum, že osamostatnená obec vznikla niekedy v 19. st. a pred tým tu žijúci Židia patrili buď do Dunajskej Stredy, alebo Mliečna. Cintorín je zo začiatku 80-tych rokov 19.st., nachádza sa v poli a je to len torzo z toho, čo tu kedysi bolo. Tak ako aj inde aj tu bolo niekoľko kvalitnejších náhrobkov odcudzených. Ohradenie už neexistuje.                 
Našlo sa tu (zatiaľ) len päť náhrobkov, najstarší z nich je maceva Hendl Herzfeld z roku 1900. Ďalšie sú stély manželov Engelových, Abigadara a Jochebed zo začiatku dvadsiatych rokov,  Brejndl Herzfeld z r.1926,Abrahama Blaua z r.1925 a posledný náhrobok predsedu Chevra Kadiša Jicchaka Fuksa(Fuchs) z r 1938. K tejto poslednej osobe sa nedávno prihlásil jeho pravnuk z Izraela veľmi potešený, že jestvuje ešte jeho náhrobok. Plánuje sa rekonštrukcia cintorína.

Zdroj: Ján Hevera – ŽIDOVSTVO Šamorína – Mliečna a okolia