Židovský cintorín v obci Koltešová

Jedným z našich najstarších a žiaľ súčasne aj najzanedbanejších cintorínov v blízkosti Žiliny je cintorín v Kotešovej. ŽNO Žilina začala v minulom roku za výdatnej pomoci vtedajšieho podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. J. Štrbu s prácami na cintoríne. Podarilo sa zabezpečiť pomoc žiakov Strednej odbornej školy drevárskej v Liptovskom Hrádku, ktorí aj s inštruktormi prišli pomôcť koncom marca minulého roku v počte viac ako 20 žiakov-pracovníkov. S motorovými pílami vyrezali podstatnú časť náletových drevín na ploche cintorína. Do konca minulého roka žiaci Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline aj za pomoci výkonnej mechanizácie odstránili väčšinu odrezaných konárov z plochy cintorína. Začiatkom tohto roka ŽNO Žilina pokračovala vo vlastnej réžii, za pomoci odborných pilčíkov, s odstránením posledných desiatich náletových drevín na cintoríne a s odstránením pňov stromov, ktoré boli zrezané v minulom roku. Hrozilo, že svojimi novými výhonkami po čase opäť premenia cintorín na husto zarastenú lesnú plochu. Ostáva ešte chemické odstránenie novorastúcej zelene a drevín, čo prisľúbila uskutočniť Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Máme ešte prísľub od špecializovanej žilinskej firmy na zlikvidovanie posledných vyrezaných konárov výkonným štiepkovačom.  V ďalšej etape prác pripravujeme poslednú likvidáciu pňov, náletových drevín a celkovú úpravu priestranstva.

Cintorín bol pred úpravou zanedbaný, zdevastovaný a neudržiavaný viac ako 70 rokov. Úplne bol zarastený náletovými drevinami, a to v takom rozsahu, že dreviny v priebehu desaťročí odumierali, padali na zem, prípadne boli zadržiavané zdravými jedincami, ktoré medzi nimi opäť vyrastali. Na mnohých miestach sa v priebehu desaťročí vytvoril nepriechodný prales.  Aj keď ešte nie sú všetky práce ukončené už teraz sa cintorín zmenil na nepoznanie.

Zdroj: kehilazilina.sk

Odkazy a galérie: