Židovský cintorín v obci Poltár – Zelené

V roku 1930 sa v Poltári k izraelitskému náboženstvu hlásilo 16 ľudí. Cintorín sa nachádza na kopčeku oproti miestnemu kúpalisku, je ohradený poškodeným pletivovým plotom, pomerne zarastený a  javí sa ako súčasť záhrady súkromného domu. Vlastníkom cintorína je ÚZŽNO a  má rozlohu okolo 700 m2 . Na cintoríne sa nachádza 5 stojacich náhrobných kameňov a  ďalších 15, ktoré sú zvalené, poškodené, ale také, ktoré sa podarilo odkryť spod nánosu pôdy. Na náhrobných kameňoch možno nájsť mená Ignác Müller, Karolína Müllerová, manželka Daniela Reichmanna, Händl Guta a ďalšie, ktoré sa viažu pravdepodobne na rodiny nielen z Poltára, ale aj z okolia. Dátumy úmrtia ukazujú na viac ako 150-ročnú históriu cintorína a židovskej obce, ktorá tu existovala.

Zdroj: Židia v novohrade

Odkazy a galérie: