Židovský cintorín v obci Slovenské Ďarmoty

Obec Slovenské Ďarmoty vznikla po Trianonskej dohode v roku 1920 a rozdelení mesta Balážske Ďarmoty. Na ľavom brehu Ipľa ostala malá časť mesta, ktorá bola pripojená k  novovzniknutej ČSR. Rozdelila sa aj stará tradičná židovská náboženská obec. V roku 1921 žilo v Slovenských Ďarmotách 6 židov a do filiálnej náboženskej obce patrili aj rodiny z ďalších siedmych okolitých dedín. Podľa sčítania obyvateľov na južnom Slovensku po Viedenskej arbitráži v roku 1938 žilo v Slovenských Ďarmotách 41 židov. V  tom čase Slovenské Ďarmoty pripadli opäť Maďarsku a  židovská komunita sa spojila. V júni 1944 boli židia z Balážskych Ďarmot deportovaní do vyhladzovacieho tábora Auschwitz. Dá sa predpokladať, že židia zo Slovenských Ďarmot sa aj v čase rozdelenia medzi prvou a druhou svetovou vojnou s ohľadom na rodinné, ako aj ďalšie väzby nechávali pochovávať na cintoríne v  Balážskych Ďarmotách.

V Slovenských Ďarmotách sa dá nájsť jediný hrob na kopci nad obcou, o niečo vyššie ako je vodojem. Ako potvrdzujú miestni obyvatelia, kamienok na hrob stále prichádzajú položiť príbuzní z Izraela.

Zdroj: Peter Werner – Židovské cintoríny novohradu

Odkazy a galérie: