Židovský cintorín v obci Tisinec

Cintorín sa nachádza na kopci pred obcou Tisinec po ľavej strane cesty smerom do Stropkova. Poľná cesta vedie až k cintorínu, pred ktorým sú informačné tabule v hebrejskom aj slovenskom jazyku. Cintorín používala židovská komunita z neďalekého Stropkova až do roku 1892, kedy bol založený nový cintorín v Stropkove. Náhrobníky s čitateľnými nápismi sú datované od polovice 18.storočia, nie je však možné vylúči?, že sa na cintoríne nachádzajú aj staršie hroby, ktorých náhrobníky sa nezachovali prípadne sú už nečitateľné. V novovybudovanom ohely sa nachádza hrob stropkovského rabína Chaima Yosefa Gottlieba (1790–1867) známeho ako Stropkover Rav, ktorý je dodnes navštevovaný veriacimi z celého sveta. Hrob zároveň pravidelne navštevujú potomkovia rabína Gottlieba v deň výročia jeho úmrtia.

O pravidelnú údržbu cintorína sa už niekoľko rokov stará americká organizácia pre ochranu cintorínov v Stropkove a Tisinci (Committee for Preservation of Tisinec/Stropkov Cemeteries). Vďaka tejto organizácii bol cintorín oplotený, vykosený, všetkých 1002 náhrobníkov bolo očíslovaných, očistených a opätovne vztýčených. Vzhľadom na to, že sa jednalo o tradične zmýšľajúcu chasidskú komunitu, nápisy sú len v hebrejšťine. Z materiálov prevláda pieskovec, vápenec, mramor a granit. Na cintoríne sa nachádzajú pozoruhodné symboly, ktoré sú typické aj pre cintoríny chasidských obcí na území bývalého Haliča, dnes oblasť Malopoľska. Okrem tradičných vyobrazení ako svietnik, hviezda Dávida, džbán Levitov, ?i žehnajúce ruky Kohenov, sa tu objavuje aj symbol jednorožca, usmievavého polmesiaca, pelikána, jeleňa, leva a rôznych iných vyobrazení vtáctva.

Zdroj: slovak-jewish-heritage.org