Židovský cintorín v obci Veľký Meder

Vo Veľkom Mederi je dnes najvýznamnejšou pamiatkou bývalej židovskej komunity židovský cintorín. Nachádza severne od mesta, na luteránskom a bývalom zajateckom cintoríne v Nagymegyeri, tzv. Nachádza sa v susedstve “srbského cintorína”. K cintorínu vedie poľná cesta z Priemyselnej ulice.

Cintorín vznikol v prvej polovici 19. storočia na bývalom panstve kurónskej šľachty v Veľkom Mederi. Cintorín je vo vlastníctve Židovskej obce Dunaszerdahely a má podlahovú plochu 72 × 50 m. Na jej území sa nachádza 208 hrobov. Malá časť náhrobných kameňov je poškodená. Na väčšine z nich sa nosí nápis. Niektoré náhrobné kamene však boli v posledných rokoch renovované. Nápisy na náhrobných kameňoch sú v absolútnej hebrejčine. Na zadnej strane štyroch náhrobných kameňov je text v maďarskom jazyku. Na cintoríne sa nachádzajú aj náhrobky významných osobností a rabínov bývalej židovskej obce Veľký Meder. Patril k nim náhrobný kameň rabína Josepha Dova Locka. Na náhrobných kameňoch je bežný výskyt základných údajov (meno, dátum úmrtia, slová oslavujúce zosnulého), ktoré môžu vyplniť aj celú plochu náhrobku. Ide o typické vekové dokumenty, ktoré odrážajú mravné normy vtedajšej židovskej komunity. Na cintoríne boli hrobky navrhnuté od východu na západ. Väčšina náhrobkov je zo sivého alebo bieleho mramoru. Ženy a muži boli pochovaní zmiešaní.

Dnes sa už na cintoríne nepochováva. Na cintoríne boli hrobky navrhnuté od východu na západ. Väčšina náhrobkov je zo sivého alebo bieleho mramoru. Ženy a muži boli pochovaní zmiešaní. Dnes sa už na cintoríne nepochováva. Na cintoríne boli hrobky navrhnuté od východu na západ. Väčšina náhrobkov je zo sivého alebo bieleho mramoru. Ženy a muži boli pochovaní zmiešaní. Dnes sa už na cintoríne nepochováva.

Zdroj: csemadok.sk

Odkazy a galérie: