Židovský cintorín v Topoľčanoch

Židovský cintorín v Topoľčanoch

Podľa Starého zákona dôstojné pochovávanie zosnulých patrí k najvyšším  hodnotám židovskej tradície. Cintoríny sú základným kameňom každej židovskej obce pri jej založení a Židia ich považujú  za posvätné miesta. Je príkazom ísť sa pokloniť a modliť na rodičovský hrob a hroby duchovných predstaviteľov, každý rok, v deň ich smrti. Židovská náboženská obec mala v Topoľčanoch dva cintoríny.

Starý židovský cintorín

Starý židovský cintorín stál na rohu dnešných ulíc Stummerova a Ulica Československej armády na veľkom pozemku, ktorý patril židovskej obci. Kedy bol založený, nevieme presne určiť. Našli sa na ňom náhrobné kamene z 2. polovice 18.st. Od začiatku 20. storočia bol zatvorený. Za 2. svetovej vojny cintorín zničili. Mnoho hrobov a náhrobných kameňov sa zničilo aj v súvislosti s novou výstavbou.   Pohrebnému bratstvu sa podarilo malú časť náhrobných kameňov preniesť na nový cintorín. Dnes v jeho blízkosti na Stummerovej ulici  sa nachádza bývalá budova židovského starobinca.

Nový židovský cintorín

Nachádza sa   na Krušovskej ulici  v Topoľčanoch.  Bol založený koncom 19. stor. Okolo roku 1880 zakúpila topoľčianska židovská obec prostredníctvom svojho  pohrebného bratstva pozemok severne od mesta,  čo spĺňalo požiadavku, aby cintorín bol vzdialený od sídliska. Nad vchodom do obradnej siene je umiestnená mramorová tabuľa s hebrejským nápisom: „K miestu odpočinku každého živého“. Vedľa obradnej siene je byt hrobára.

Hroby sú usporiadané v radoch z juhu na sever. Medzi každým hrobom  je predpísaná medzera, najmenej 56 cm. Mŕtvych pochovávali s hlavou na západ, aby mali oči upreté na východ smerom k Jeruzalemu.

Duchovní predstavitelia sú pochovaní v západnej časti cintorína. Na topoľčianskom cintoríne odpočívajú viaceré významné osobnosti slovenského židovstva: topoľčianski vrchní rabíni Filip Schlesinger a Emanuel Schlesinger, rabíni Abraham Prager, Ignac Schweiger, Emanuel Deutsch, Salom Schreiber, Heinrich Fűrst,  starostovia náboženskej obce Izrael Friedmann, Jakub Ekstein, Moric Berbfeld a Šalamún Gellei. V Topoľčanoch sú pochovaní aj potomkovia významného bratislavského rabína Chatama Sofera,  ako aj 62 obetí masovej vraždy zo septembra 1944  pri obci Nemčice.

Zdroj: edupage.org