HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA V SYNAGÓGACH

HYGIENICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA V SYNAGÓGACH

Po dlhšej prestávke sa opäť môžeme stretnúť a naši praktizujúci priatelia sa môžu vrátiť do synagóg. Obmedzenia vydané krízovým štábom SR a hlavným hygienikom SR stále platia, preto zverejňujeme tieto usmerneniaa odporučané preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia  účastníkov modlitieb a iných podujatí  synagógach a modlitebniach (príloha pdf)