Musím dokázať, že to, že som prežil, som si zaslúžil…

To jedna z mnohých prenikavých myšlienok vyslovených žijúcou legendou slovenského židovstva, pánom profesorom Pavlom Traubnerom. Túto myšlienku si naozaj vzal k srdcu. len ťažko sa hľadá aktívnejšia osobnosť ako je známy neurológ a čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Určite by sa nám nepodarilo spočítať všetky publikácie, na ktorých sa autorsky podieľal, či vymenovať všetky slovenské a zahraničné ocenenia, ktoré mu boli udelené.

Pán profesor Traubner sa riadi aj mottom židovského národa – napriek všetkému som tu, ktorú dopĺňa od dovetok – a som aktívny. Ani dnes, keď by mohol odpočívať, užívať si prítomnosť deti a vnúčat, situácia v našej spoločnosti nenecháva profesora Traubnera ľahostajným. Vystupuje na prednáškach, stretáva sa najmä s mladou generáciou a neúnavne, nebojácne a častokrát zoči-voči extrémistom vysvetľuje, aké tragické následky môže mať doba, v ktorej sa k moci dostanú zlí ľudia. Dovoľte nám preto, vážený pán profesor, v mene Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a v mene celej židovskej komunity zaželať vám v prvom rade veľa zdravia, tvorivú energiu, životný elán a mnoho, mnoho chvíľ strávených s vašimi najbližšími. Myslíme na vás a máme vás radi.