Múzeum židovskej kultúry otvára novú, modernú kapitolu

Múzeum židovskej kultúry otvára novú, modernú kapitolu

Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry dnes zažíva zlomovú udalosť. Na pozíciu nového zastupujúceho riaditeľa sa dostáva Dr. Michal Vaněk, ktorý povedie inštitúciu do najbližšieho výberového konania na miesto riaditeľa.

Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku týmto blahoželá novému poverenému riaditeľovi a želá mu veľa tvorivej energie, nápadov, empatie a najmä manažérskeho majstrovstva. Toto všetko bude nový riaditeľ nepochybne potrebovať na konsolidáciu, ideologizovanie, odpolitizovanie, ozdravenie a zlepšenie vzťahov tejto kultúrnej ustanovizne so širokým prostredím, v ktorom pôsobí.

Pevne veríme, že týmto krokom prichádza pozitívna zmena aj vo vzťahu k židovskej komunite na území Slovenska. Pracovníci múzea už avizovali zámer užšie spolupracovať s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku a s jednotlivými náboženskými obcami. Veríme, že výsledok bude viditeľný už v krátkej dobre. Židovská komunita na Slovensku je malá, avšak stále živá a aktívna. Je preto nevyhnutné, aby na Slovensku existovalo múzeum, ktoré bude prezentovať, okrem judaizmu a s ním spojených rituálnych predmetov, aj vklad židovského etnika do slovenskej spoločnosti – jej kultúry, architektúry a vedy. Neodmysliteľnou súčasťou  dôstojnej prezentácie židovstva na Slovensku  sú i ukážky stále živej židovskej kultúry a židovských tradícií.

Novému pánovi riaditeľovi želáme uvážlivé a múdre prvé kroky vo funkcii a ponúkame otvorenú, úprimnú a tvorivú spoluprácu.  

https://www.snm.sk/?muzeum-zidovskej-kultury-kontakty