POHĽAD DO DUŠE ZMENÍ NÁŠ POHĽAD NA SVET

POHĽAD DO DUŠE ZMENÍ NÁŠ POHĽAD NA SVET

Ako čeliť životným úskaliam podľa rabína Schneersona

Ako nás ovplyvňujú rôzne životné situácie? Ako sa pritom cítime? Táto mini séria ponúkne fascinujúci pohľad na tri osobné súkromné ​​listy lubavičského rabína Menachema Mendela Schneersona. Listy sú úžasným svedectvom jeho myšlienkových pochodov a poskytnú vám úplne nový pohľad na životné úskalia. Lekcie budú plné praktických rád, ako zvládnuť ťažké rozhodovanie na životných križovatkách. Náhľad na celý život začína v našom vnútri pozorovaním stavu duše a rozmýšľaním o jej poslaní na Zemi.  

Lekcia 1: Vysídlenci

Utečenec je osoba, ktorá bola náhle a násilne vytrhnutá zo svojho prirodzeného prostredia a ocitla sa v neznámom prostredí a novom kontexte. Znie vám to povedome? Aj keď štatút utečenca je len veľmi vzdialený súčasnej situácii, v istých detailoch sa podobnosť nájde. Naše sociálne spojenia, širšia rodina, práca, komunita a verejný priestor, v ktorom dochádza medzi ľuďmi k interakcii – to všetko zohráva dôležitú úlohu v našej psychike a súbor všetkých týchto podnetov nám dáva pocit blaha a podporuje výkonnosť nášho organizmu. Čo sa stane, ak to zrazu nemáme? V liste, ktorý napísal rabín Schneerson v roku 1944 sa zamýšľa nad týmito otázkami ako utečenec v nacistami okupovanom Francúzsku.

Lekcia 2: Môžeme zmeniť realitu?

Čo je skutočné? Existuje viac vrstiev vnímania reality. Existuje vonkajšia realita – objektívne „fakty, z terénu“, ktoré takmer nevieme ovplyvniť. Existuje však aj vnútorná realita – naše vlastné osobnostné črty a schopnosti. A nakoniec je tu naše vnímanie – teda spôsob, akým  spracúvame to, čo sa s nami deje. V roku 1956 istá osoba napísala rabínovi Schneersonovi o svojich osobných zápasoch. Vo svojej odpovedi rabín prezentuje svoje pohľady na špecifiká rôznych „realít“, ktoré zažívame, a ponúka niekoľko konkrétnych návrhov, ako reagovať, keď sa cítime zaskočení výzvami, ktorým čelíme, zvnútra aj zvonku.

Lekcia 3: Použite svoju vnútornú mierku

Koho nikdy netrápil pocit nedokonalosti?  Neustále nás prenasleduje strach, že nesplníme očakávania druhých. Bojíme sa aj toho, že sklameme samých seba, teda  že nebudeme schopní naplniť vlastné ambície. V liste napísanom trochu stratenému tínedžerovi ponúka rabín návod, ako presnejšie a produktívnejšie pristupovať k našej životnej úlohe a ako ju postupnými krokmi dosiahnuť.