Robert Neumann: BRATISLAVA – PRESSBURG die STADT und MUTTER ISRAEL´s

Vo vydavateľstve ISMC Slovakia vyšla reprezentatívna kniha v origináli, teda v nemčine o histórii Židovskej obce v  Bratislave od začiatkov až do roku 1526.

V knihe sú uvedené širšie politické, sociálne a finančné súvislosti v Uhorskom kráľovstve, edikty a nariadenia kráľov, vysokých úradníkov, pápeža a ich preklady do nemčiny, so špeciálnym zreteľom na židovské obyvateľstvo v celom kráľovstve. Sleduje obdobie od začiatkov, teda od príchodu židovských obyvateľov do roku 1526. Kniha obsahuje tiež register cca 1500 mien z uvedeného obdobia a môže pomôcť pri hľadaní predkov.

Obrázky sa týkajú originálov písomností z archívov:  archív mesta Bratislavy,  Mestské múzeum Bratislava,

Maďarské národné múzeum Budapešť,  Bavorský krajský archív Mníchov, archív Wiener Neustadt,

Vatikánsky archív,  Reiderova zbierka máp – Bamberg