Stratení z juhu

Stratení z juhu

Medzi historikmi máme výborných odborníkov, ktorí sa venujú obdobiu holokaustu a nezastupiteľným spôsobom odkrývajú mozaiku tohto tragického obdobia slovenskej  histórie. Na rozdiel od štúdia a dokumentovania šoa,  na Slovensku máme relatívne málo historikov, ktorí by sa na profesionálnej úrovni venovali židovskému kultúrnemu dedičstvu či už hnuteľným artefaktom alebo aj nehnuteľnostiam.

O to viac poteší, keď sa tejto oblasti venujú nadšenci z radov amatérov, ktorí dokumentujú to, čo sa zachovalo a na lokálnej úrovni spracovávajú či už ústnym podaním zachovanú historickú pamäť alebo históriu malých obcí. Výsledky svojej práce publikujú v monografiách obcí, miestnych novinách a časopisoch  a aj keď často obsahujú základné informácie, ktoré sa opakujú, každá práca prináša niečo nové. Tvoria akési predpolie pre hlbšie profesionálne štúdium.

Žijeme dobu počítačov a internetu a je len logické, že nové informácie o židovskom kultúrnom dedičstve sa objavujú aj touto cestou. Novou webovou stránkou, ktorá sa objavila vo virtuálnom svete je stránka http://www.stratenizjuhu.sk/. Jej autor o nej hovorí:

„Niekoľkomesačná práca, nielen za počítačom, priniesla výsledky. Aj keď má stránka poetický názov, venuje sa židovskej komunite z južného Slovenska, ktorá takmer zanikla. Zameriava sa na Nitriansky kraj. V prvej etape si dala za cieľ zdokumentovať židovské cintoríny a náboženské stavby v hraniciach súčasných okresov Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce. V druhej etape budú nasledovať okresy Topoľčany, Komárno a Levice.

Názov stránky má dva významy. Komunita Židov na tomto území vo veľkej časti v 40. rokoch minulého storočia zahynula v koncentračných táboroch, a teda sa stratila. Druhý význam sa ukrýva v hľadaní svojich stratených príbuzných. Poznanie a pátranie po svojich predkoch a ich pôvode je dnes obľúbená činnosť. Práve týmto ľudom sa stránka snaží pomôcť.“

Držme palce, aby táto webová stránka prinášala čo najviac originálnych informácií, aby tieto nás obohacovali a aby rozširovali naše vedomosti.

Peter Werner