Sú ľudia s extrémnymi názormi osamotení a bez vplyvu v spoločnosti?

Sú ľudia s extrémnymi názormi osamotení a bez vplyvu v spoločnosti?

Vážené zhromaždenie, milí priatelia,

prihováram sa Vám v mene židovskej komunity na Slovensku. Ďakujem organizátorom za pozvanie na toto spomienkové podujatie. Naša účasť je viac než symbolická – židovské a rómske etnikum sa v minulosti viackrát stali obeťami zneužitia prevahy väčšinového obyvateľstva či vražedných ideológií na realizáciu tých najzvrhlejších a najnásilnejších plánov. V 20. storočí sme boli terčom nedemokratických režimov v celej Európe. Holokaust, parajmos, samudaripen – viacero pomenovaní, jedna realita – bola to genocída, teda systematické vraždenie Rómov, Židov a ďalších skupín obyvateľov, ktorí sa líšili svojím zjavom, správaním, kultúrou a vierou. Nikdy nesmieme zabudnúť na tieto tragické udalosti. Práve naopak, musíme si ich nielen pripomínať, ale ich aj aktívne vysvetľovať najmä mladej generácii. Je našou povinnosťou poukazovať na to, kam až môže zájsť ľudská nenávisť a zloba, ak sa dostane k moci. Okrem spomienky na tragickú minulosť sa musíme zamyslieť nad súčasným stavom našej spoločnosti a položiť si vážnu, ale veľmi aktuálnu otázku. Mohli by sa vražedné udalosti zopakovať aj dnes? Aký je stav slovenskej spoločnosti, sú ľudia s extrémnymi názormi osamotení a bez vplyvu v spoločnosti? Nezneužívajú politici ľudskú nenávisť či strach  na svoje zištné ciele a uchopenie moci? Tieto otázky by sme si mali klásť nielen my, predstavitelia menšín, ale najmä slušní rozhľadení príslušníci majority. Len ráznym a nekompromisným odmietnutím každého prejavu extrémizmu sa nám podarí vylúčiť na okraj spoločnosti tých ľudí, ktorí tam majú svoje miesto – teda tých, ktorým v žilách koluje krv rasistu a nacistu, fanatika, extrémistu či manipulátora.

Dovoľte mi ukončiť svoj príhovor spomienkou na osobu dobre známu v tomto regióne. Dušan Rybár, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami bol takým symbolickým mostom medzi našimi komunitami. Predseda rimavskosobotskej židovskej obce sa štyri desaťročia ako lekár staral o svojich pacientov z Rimavskej Soboty, Rimavskej Seči a iných obcí. Dušan, nezabúdame!

Ďakujem za pozornosť. Palikerav!