V Ružomberku vznikne nový pamätník obetiam holokaustu

V Ružomberku vznikne nový pamätník obetiam holokaustu

Židovský cintorín v Ružomberku sa nachádza v areáli mestského cintorína. Pôvodný cintorín bol pri Váhu, po druhej svetovej vojne bol zlikvidovaný a náhrobné kamene spolu s ostatkami pochovancýh boli prenesené na mestský cintorín. Tu im vyčlenili miesto celkom vzadu, v pravom rohu. Súčasťou dnešného cintorína je aj lapidárium, kde sú zničené a poškodené náhrobné kamene z pôvodného cintorína. „V rámci rekonštrukcie sa rozoberie momentálne nedôstojne vytvorený pamätník. Náhrobmé kamene vybraté z pamätníka dostanú svoje nové miesta v rámci lapidária, aby sa týmto spôsobom dostalo úcty rodinám, ktorých mená figurujú na hrobových kameňoch. Následne bude na mieste bývalého pamätníka vytvorený nový, na základe návrhu umelkyne Adriany Kutak,“ priblížil podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel.

Najstaršie náhrobné kamene sú vyrobené z pieskovca, novšie z čierneho granitu a mramoru. Mnohé sú jednoduché, nájdu sa aj honosnejšie. Na výzdobu bola použitá ornamentálna výzdoba a typické motívy. Nápisy sú písané hebrejsky, hebrejsko-nemecky, prípadne slovensky.

„Projekt obnovy pamätníka obetiam holokaustu v Ružomberku podporujeme v rámci našich dlhodobých aktivít v regióne Liptova, ktoré sú zamerané na záchranu kultúrneho dedičstva v tomto jedinečnom kúte Slovenska,“ povedal Milan Fiľo, prezident a predseda predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s.