Výsledky VZ Európskeho židovského kongresu

Výsledky VZ Európskeho židovského kongresu

Dňa 27.10. 2020 sa uskutočnilo online Valné zhromaždenie Európskeho židovského kongresu (EJC).

Za Slovensko sa ho zúčastnil  Richard Duda, predseda členskej organizácie EJC – Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku.

Okrem voľby prezidenta si 37 zástupcov európskych židovských komunít vypočulo diskusie na aktuálne témy. Veľvyslanec Izraela v Belgicku hovoril o vývoji vzťahov medzi Izraelom a diaspórou.

Počas diskusie zazneli i slová Nancy Khedouri, príslušníčky jednej z mála židovských rodín žijúcich v Bahrajne, ktorá bola dokonca zvolená za poslankyňu bahrajnského národného zhromaždenia. Hovorila o zbližovaní krajín Perzského zálivu s Izraelom.

Diskusia sa nevyhla ani riešeniu Covid krízy, delegáti navzájom informovali o situácii v jednotlivých krajinách a o prijatých opatreniach v komunitách.

Účastníci jednomyseľne schválili plnoprávne členstvo Čiernej Hory v EJC.

Za prezidenta bol znovuzvolený doterajší prezident Moše Kantor. *

Moše Kantor

Čo je veľmi dôležité pre náš región  – do riadiaceho výboru sa dostali dvaja zástupcovia stredoeurópskych komunít – Petr Papoušek – predseda Federácie židovských obcí v ČR a András Heisler, predseda Federácie židovských obcí v Maďarsku.

* Viatcheslav Moshe Kantor je židovský líder, mienkotvorca,  mierový aktivista, medzinárodný filantrop a vedec, ktorý sa aktívne podieľa na podpore tolerancie a zmierenia v modernom svete.

Viac informácií o opätovne zvolenom prezidentovi nájdete na: https://moshekantor.com/about-moshe-kantor/