Židovská náboženská obec Banská Bystrica

Janka Kráľa 6
974 01 Banská Bystrica
+421-48-4152900