Židovská náboženská obec Banská Bystrica

Janka Kráľa 6
974 00 Banská Bystrica
+421-48-4152900
+421905 618 044