Židovská náboženská obec Bratislava

Kozia 18
814 47 Bratislava
+421-2-5441 6949
+421-2-5441 8041
Úradné hodiny ŽNO:
pondelok až piatok od 10 00 – 14:00 hod.
Informácie o Pamätníku Chatama Sofera na tel. čísle +421-2-5441 6949.
Cintorín sa nachádza na Žižkovej ulici 36 – 40 a pre verejnosť je prístupný  pondelok až štvrtok od  9:00 – 16:00 hod,
v piatok od 9:00  – 14:00 hod., v nedeľu od  9:00 – 16:00 hod.