Židovská náboženská obec Dunajská Streda

Bačáková 3
929 01 Dunajská Streda
+421-31-5516 418