Židovská náboženská obec Galanta

SNP 997/17
924 00 Galanta
+421905 723 943
Modlitebňa:
Hviezdoslavova ulica 817/4
Cintorín:
Školská ulica (na konci ulice)