Židovská náboženská obec Komárno

Eotvosa 15
945 01 Komárno
035 7731224
Úradné hodiny:
Pondelok od 15.00 do 17.00
Štvrtok od 10.00 do 12.00
Iné dni na základe telefonického dohovoru