Židovská náboženská obec Košice

Zvonárska 5
040 01 Košice
+421-55-6221 272