Židovská náboženská obec Prešov

Okružná 32
080 01 Prešov
+421-51-7731 271
Prevádzkové hodiny kancelárie ŽNO Prešov:
Pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00 hod.
Kontaktná osoba : PaedDr. Peter Chudý,
kancelár ŽNO , tel. / fax: 0517731271
Prevádzkové hodiny v múzeu Judaík a v ortodoxnej synagóge:
Pondelok: zatvorené
Utorok: od 11.00 hod. do 15.00 hod.
Streda: od 11.00 hod. do 15.00 hod.
Štvrtok: od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Piatok: od 9.00 hod. do 13.00 hod.
Nedeľa: od 14.00 hod. do 16.00 hod .
Tel: 051 773 1638, kontaktná osoba lektorka  PhDr. Zora Mihoková – v čase prevádzkových hodín múzea
Záujemci o vstup na cintoríny sa môžu prihlásiť počas prevádzkových hodín v kancelárii ŽNO Prešov, alebo na vyššie uvedených kontaktoch. Cintoríny spravuje firma Glória, u ktorej je možné objednať aj opravy náhrobkov. Kontakt: pán Kovalčík , tel. 0908461222