Lag Ba Omer

Celý čas omeru sa považuje za smútočné obdobie. Nerobia sa oslavy, nekonajú sa svadby, niektorí veriaci si na znamenie smútku nestrihajú vlasy.

Smútok je zdôvodnený spomienkou na obete križiackych výprav v stredoveku. Niektoré z týchto výprav ani nezasiahli do bojov, ale spôsobili veľké obete medzi židovským obyvateľstvom v Európe, hlavne v Nemecku.

Pôvodná príčina smútku je však staršia. V čase omeru zúrila medzi žiakmi rabiho Akibu smrteľná epidémia, ktorej podľahlo veľa ľudí. Na 33. deň omeru epidémia náhle skončila. Preto považujeme Lag Baomer za radostný deň uprostred smútočného obdobia.

Jedine v tento deň sa môžu konať svadby, zábavy a iné prejavy radosti. Lag Baomer považujeme za polosviatok venovaný deťom a mládeži.