Šmini Aceret

Šmini Aceret (sviatok ôsmeho dňa) nasleduje za posledným dňom Sukot, ale neslávi sa už pod holým nebom.

Na tento deň sa presťahujeme do svojich permanentných príbytkov. Sviatočná modlitba obsahuje prosbu za životodarný dážď a vyjadruje túžbu po požehnanom roku. V synagóge sa v tichosti číta kniha Kohelet (Kazateľ), pripomínajúca pominuteľnosť všetkého pozemského. Šmini Aceret je, na rozdiel od univerzálneho Sukotu, národným sviatkom. Reprezentuje národný a náboženský zväzok židovského ľudu so Stvoriteľom. V Izraeli sa zároveň oslavuje Simchat Tóra (radosť zo Zákona, radosť z Tóry), mimo Izraela sa slávi až na ďalší deň.