Tu Bišvat

Je to 15. deň mesiaca Ševat (švat), Nový rok stromov.

Oslavuje sa v období dažďov, ktoré je v Izraeli vhodné na sadenie. Zároveň je to časová hranica na rozlíšenie veku stromu. V biblických časoch sa dodržiaval príkaz Tóry, ktorý požadoval neoberať ovocie stromov prvé tri roky po vysadení. V dnešnom Izraeli je zvykom vysádzať v období sviatku nové sadenice.

V synagóge je súčasťou oslavy Tu Bišvatový seder – podávanie pätnástich druhov ovocia. Tu Bišvat je polosvíatok. Tradícia ho udržiavala v časoch diaspóry, ale väčší význam má v Izraeli, pretože jeho zvyky sú viazané na izraelskú krajinu.