Židovský cintorín v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica bola významným banským mestom a židia mali zakázané sa tam usadiť až do roku 1859, kedy bol tento zákaz zrušený. Židia, prevažne obchodníci, ktorí sa usadili v meste sa veľmi dobre integrovali s nemecky hovoriacim obyvateľstvom. Židovská komunita patrila k neologickému smeru a synagógu si postavila v roku 1893. Pred druhou svetovou vojnou žilo v meste približne 400 židov, dnes už len jeden. Židovský cintorín patrí mestu a prednedávnom bol obnovený vďaka ústretovosti Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a predovšetkým vďaka iniciatíve PaedDr. Beaty Nemcovej, ktorá učí na miestnej hotelovej akadémii. Cintorín sa rozprestiera na malebnom úpätí svahu pod Novým hradom. Náhrobné kamene sú prevažne jednoduché s nápismi v nemčine a hebrejčine, ale nájdu sa aj slovenské a maďarské. Súčasťou cintorína a zároveň jeho dominantou je dom smútku v maurskom slohu s výraznou kupolou. Pôvodne slúžil ako vstupný objekt a zároveň pohrebná ceremoniálna hala. Dlhé roky nezáujmu a chátrania spôsobili, že v súčasnosti je potrebné vyvinúť veľa úsilia na kompletnú rekonštrukciu tohto objektu.