Židovský cintorín v Kežmarku

Ortodoxný židovský cintorín (nem. Orthodoxer jüdischer Friedhof) je historický cintorín na severnom okraji mesta Kežmarok. V roku 2000 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Cintorín zrekonštruovalo občianske združenie Astra v rokoch 2003 – 2004 a podľa vyjadrenia inšpekcie pamiatkovej starostlivosti pri Ministerstve Kultúry SR je to najupravenejší židovský cintorín na Slovensku. Má plochu približne 50 x 60 m, nachádza sa na ňom 558 náhrobkov väčšinou vo veľmi zachovalom stave, z ktorých má len 36 nečitateľné texty.

Cintorín bol založený pravdepodobne po roku 1867, kedy vznikla židovská obec v Kežmarku. Najstarší zachovaný hrob pochádza z roku 1875 a najnovší hrob je z roku 2002.

V obvodovom múre cintorína sa z ulice Biela voda nachádza druhý, nepoužívaný vchod vedúci cez dom smútku, po hebrejsky nazývanú ciduk hadin. Z tejto budovy vedie cestička, ktorá delí cintorín na dve časti – napravo je ženská a naľavo mužská strana. Výnimku v tomto delení tvorí časť oproti ciduku – pri západnom múre, kde v posledných troch radoch sú ženské hroby aj na ľavej strane. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že cintorín bol v nedávnej minulosti skrátený asi o 10 m a hroby odtiaľ premiestnené. Staršia literatúra uvádza dĺžku cintorína 70 m, čo je oproti súčasnosti o 10 m viac. Náhrobky sú pomerne pravidelne rozmiestnené v 25 radoch.V samostatnom rade sú pochovaní potomkovia rodu Kohenov, ktorých náhrobky sú zdobené motívom žehnajúcich rúk. V severnej časti, približne v strede cintorína sa nachádza jednoduchý kovový prístrešok, ktorý chráni hrob kežmarského rabína Abrahama Grünburga. Jeho hrob je zvýraznený ohelom – skromným mauzóleom.

Nápisy na náhrobkoch sú v hebrejčine, nemčine a maďarčine. Z materiálov prevláda pieskovec, mramor a žula, ale nachádza sa tu aj značne poškodený kovový náhrobok. Rôznorodosť tvarov náhrobných kameňov svedčí o sociálnej diverzite miestnej komunity. Okrem tradičných jednoduchým stél, sa tu objavujú horizontálne náhrobky v tvare sarkofágov, či monumentálne mramorové pomníky ohradené masívnym kovaným zábradlím. Dekoratívnosť náhrobkov je rovnako bohatá. Okrem geometrických a rastlinných ornamentov prevažne secesného charakteru, vyskytujú sa tu tradičné symboly, ako žehnajúce ruky Kohenov, džbán Levitov, koruna, hviezda Dávida, svietnik a smutná vŕba.

V Kežmarku sa v súčasnosti nachádzajú tri cintoríny. Židovský cintorín je prístupný len po predchádzajúcej dohode s jeho správcom. Starý cintorín a Nový cintorín sa na pochovávanie a návštevy využívajú dodnes.

Zdroj Wikipedia