Židovský cintorín v obci Lipany

Židovský cintorín v Lipanoch bol založený v prvej polovici 19. storočia. V súčasnosti nie je aktívny. Nachádza sa v ulici Poľná. Je známy aj ako nový židovský cintorín. Podľa Pamiatkového úradu SR cintorín vznikol okolo roku 1855.

Pred vznikom tohto cintorína miesta židovská obec pochovávala zosnulých na cintoríne v obci Brezovica. Od roku 1840 v meste pôsobilo pohrebné bratstvo (chevra kadiša). V roku 2005 uskutočnilo detašované pracovisko ÚZŽNO v Banskej Bystrici rekonštrukciu cintorína. Obsahuje asi 150 náhrobných kameňov, náhrobné kamene pochádzajú z polovice 19. storočia.
17. júla 2000 bol rozhodnutím MK SR-1610/99-400 vyhlásený za kultúrnu pamiatku.