Židovský cintorín v obci Močenok

Ako zaujímavosť možno uviesť, že podľa starých zápisov v roku 1900 žilo v obci 252 občanov, ktorí sa hlásili k židovskej národnosti i viere. Väčšinou sa venovali obchodovaniu, ale niektorí z nich sa živili poľnohospodárstvom. Spomeňme aspoň niektoré mená: Pán Stern, ktorý býval v Cigánskej ulici, patril k najchudobnejším členom židovskej komunity. Zaoberal sa výkupom a predajom vajec a hydiny. Močenčania ho poznali najmä pod prezývkou Tormáš. Jeho syn Viliam bol jedným z prvých miestnych futbalových brankárov. Obchody s rozličným tovarom vlastnili pán Fischer (jeho – v tých časoch naozaj veľká – predajňa sa nachádzala na mieste dnešného obchodu Kútny) a pani Bichlerová (jej obchod sa nachádzal na mieste terajšieho Železoobchodu Tóth). Podobný obchod mal aj pán Arthur, ten sa však zaoberal aj obchodovaním s obilím a navyše vlastnil krčmu, a aj pán Leringer, ktorý obchodoval teiž s koňmi. Rodina Tiefenbrunerovcov vlastnila mäsiarstvo, ktoré sa nachádzalo neďaleko artézskej studne v centre dediny. Muži z tohto rodu patrili k zakladateľom futbalu v obci. Jedným zo známych močenských pekárov bol pán Leringer. Poľnohospodárstvu sa venovala napr. rodina Weissbergerovcov, ktorá okrem pôdy za vinohradmi vlastnila aj viacero nehnuteľností.

Zdroj: mocenok.sk